دانلود فیلم آموزشیPLC s7 جلسه ۲۳

دانلود فیلم آموزشیPLC s7 جلسه ۲۳

آشنایی با وقفه های طولانیبا سلام خدمت عزیزان
منظور از وقفه های طولانی چیست؟ منظورم اینه که اگه شما مثلا دوست داشته باشید موتورتان ( و یا هر چیز دیگه) در یک روز خاص و در یک ساعت خاص
به صورت اتوماتیک روشن و یا خاموش شود. باید از وقفه های طولانی استفاده شود.
برای کار با وقفه های طولانی ۲ روش وجود دارد که یکی از طریق OB هاست ، و روش دیگر که کامل تر می باشد
از طریق بلوک های SFC1 و FC6 و FC7 و FC8 می باشد.
امروز که جلسه آخر می باشد ، فقط روش OB ها آموزش داده می…