دانلود گزارش کارآموزی در قالب word با عنوان کارآموزی تكنولوژي شركت صنعتي ايران خودرو ۱۰۰ ص

دانلود گزارش کارآموزی در قالب word با عنوان کارآموزی تكنولوژي شركت صنعتي ايران خودرو ۱۰۰ ص

فصل اول تاريخچه‌ي تاسيس ايران خودرو ۱ دستگاه تايمر – كابين TC 5 كنترل ترموستات ماشين جوش ۹ تصديق تعويضي الكترود ۹ قسمت منبع تغذيه دستگاه تست TC 18 مشخصات ربات ۱۸ مشخصات واحد كامپيوتر ۱۹ فصل دوم تاريخچه شركت صنعتي محورسازان ايران خودرو ۲۶ واحدهاي موجود در شركت صنعتي محور سازان ايران خودرو ۲۷ مواد اوليه مورد استفاده در پروسه توليد ۲۹ پروسه توليد ۲۹ واحد جوشكاري توليد اكسل ۳۰ واحد ماشين كاري پوسته اكسل ۳۱ واحد مونتاژ ۳۶ واحد رنگ كاري ۳۷ عوامل زيان آور…