پایان نامه ریخته گری

پایان نامه ریخته گری

فهرست مطالبعنوان صفحه
فصل اول: مقدمه ………………………………………………………………1
 
فصل دوم: مروري بر منابع
۲-۱- تعريف ريز ساختاري و مورفولوژي چدن با گرافيت فشرده ………………………… 5
۲-۲- رابطه بين منحني سرد شدن و ريزساختار گرافيت……………………………… 7
۲-۳- خواص مكانيكي چدن با گرافيت…

تحلیل فرکانسی برهم کنش موج با ورق متصل بر بستر ویسکوالاستیک

تحلیل فرکانسی برهم کنش موج با ورق متصل بر بستر ویسکوالاستیک

تحلیل فرکانسی برهم کنش موج با ورق متصل بر بستر ویسکوالاستیک

نوع فایل:PDFتعداد صفحات :
سال انتشار : ۱۳۹۴
چکیده
در این مقاله به تحلیل فرکانسی امواج عبوری از روی ورقی کشسان که متصل بر بستر ویسکو الاستیک خطی است و همچنین پاسخ دینامیکی ورق به نیروی هیدرودینامیکی موج عبوری پرداخته می شود. تحلیل به صورت دو بعدی انجام می شود و حرکت امواج بر اساس تئوری امواج دامنه کوتاه بررسی می شود.رفتار ورق الاستیک نیز طبق تئوری تیر اویلر برنولی در معادلات وارد می شود. با اعمال شرایط مرزی دینامیکی و استاتیکی در سطح آزاد سیال…