مقالات مربوط به تعیین پارامترهای الاستیک با استفاده از شبکه های هوشمند

مقالات مربوط به تعیین پارامترهای الاستیک با استفاده از شبکه های هوشمند

مقالات مربوط به تعیین پارامترهای الاستیک با استفاده از شبکه های هوشمند…

کارآموزی آب و فاضلاب

کارآموزی آب و فاضلاب

کارآموزی آب و فاضلاب

فهرست مطالبعنوان صفحه
فصل اول
معرفی مدیر عامل و معاونین. ۱
۱- تاریخچه و اساسنامه شرکت آب و فاضلاب استان قم. ۶
۱-۱- تاریخچه تصفیه آب. ۷
۱-۲- آب و فاضلاب. ۸
۱-۳- خصوصیات آب آشامیدنی. ۸
۱-۴- ویژگی های فیزیکی آب اشامیدنی. ۸
۱-۵- ویژگی های شیمیایی آب آشامیدنی. ۹
۱-۶- ویژگی های بیولوژیکی آب آشامیدنی میکروارگانیسم های بیماریزا در آب. ۹
۱-۷- خصوصیات آبهای سطحی. ۹
۱-۸- خصوصیات آبهای زیرزمینی. ۱۰
۱-۹- آبگیر(intake)11
۱-۱۰- آشغالگیر (screen)11
۱-۱۱- انواع آشغالگیر۱۲
۱-۱۲- ته نشینی…

کارآموزی مهندسی صنایع

کارآموزی مهندسی صنایع

کارآموزی مهندسی صنایع

فهرست مطالب :عنوان صفحه
فصل اول. ۱
اطلاعات عمومی شرکت… ۲
محصولات :۳
رآکتورهای مدل AE.. 3
رآکتورهای مدل CE.. 5
مخزن ذخیره افقی گلاس لایند. ۷
مخزن ذخیره عمودی گلاس لایند. ۸
مبدل های حرارتی و کندانسور. ۱۰
تاریخچه :۱۱
خدمات :۱۴
کنترل و بازرسی کیفیت تجهیزات گلاس لایند:۱۴
نصب و راه اندازی تجهیزات گلاس لایند. ۱۵
به روز رسانی تجهیزات گلاس لایند. ۱۵
پوشش دهی مجدد Reglass Lining.. 16
شرح مختصری از فرآیند تولید :۱۶
مشخصات مکانیکی گلاس… ۱۷
مقاومت با سایش…. ۱۸
مقاومت به…