پروژه پایانی دوره کارشناسی با موضوع ((خان کشی))

پروژه پایانی دوره کارشناسی با موضوع ((خان کشی))

پروژه پایانی دوره کارشناسی با موضوع ((خان کشی))

یک پروژه بسیار ویژه، کامل،و منحصربه فرد با تمامی نکات و جداول واشکال مربوطه در مورد خان کشی. 
فهرست عناوین این پروژه در زیر آورده شده است:
درضمن این پروژه در قالب فایل word بوده و کاملا قابل ویرایش می باشد.
فهرست عناوین
فصل ۱ خان کشی
۱- ۱ عملیات خان کشی ۲
۱-۲ اصول خان کشی ۴
۱-۳ جنس وساختمان خان کش ۴
۱-۳- ۱ شکل ابزار خان کشی ۶
۱-۳-۲ فرم های قابل تولید ۹
۱-۳-۳ فرم هندسی قطعه کار ۹
۱-۴ انواع عملیات خان کشی ۱۰
۱-۵ سرعت خان کشی ۱۰
۱-۶ تیز کردن خان کش ۱۱
فصل ۲…